Angela05's Home - Dont Make Me Pregnant

Bygga hus som håller

Att använda sig av betong i konstruktionen är något som man ofta gör ny för tiden. Det används miljarder ton av betong varje år och konstruktionerna blir bara bättre och bättre. Dessa konstruktioner håller mycket bra och betong är ett mycket lämpligt ämna att använda för bygg. Det är lätt att bygga starka och flexibla strukturer och ju mer man armerar ju starkare blir det. Betong används också för att kunna bygga konstruktioner som är väldigt höga, så som Burj of Dubai. Detta är just nu världens högsta byggnad som finns.